Inici del Contingut

Per què estudiar?

El Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) és la titulació oficial de postgrau, que habilita per a l'exercici de la professió regulada de Psicòleg General Sanitari.

Les competències professionals en l'àrea de la salut que se li reserven específicament al Psicòleg General Sanitari queden recollides en el següent paràgraf:

La realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i la millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris.